FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bytie spoločenské

bytie spoločenské

- predpoklad kultúrneho bytia.

Podľa marxizmu: materiálna stránka života spoločnosti. Pojem spoločenského bytia je kategóriou historického materializmu, ktorá bola vypracovaná s cieľom riešiť základnú filozofickú otázku v aplikácii na spoločnosť ( L185;434).