FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Život spoločenský

život spoločenský

- súbor javov a procesov realizovaných medzi ľuďmi v spoločnosti; rad situácií, v ktorých sa ľudia stretávajú, oddeľujú sa, oznamujú si niečo, vyžadujú niečo od seba, snažia sa ovplyvňovať konanie druhých, získať od nich niečo a pod. Každé stretnutie s inými ľuďmi je novou situáciou ( L161;46,44).