FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abstrakcia

abstrakcia abstrakcia (FT)

- stránka, forma poznania, spočívajúca v myšlienkovom odhliadnutí od mnohých vlastností predmetov a ich vzťahov a v oddelení, vyčlenení nejakej vlastnosti.

Abstrakcia je jednou zo základných myšlienkových operácií, pri ktorej sa - napríklad z nejakého pojmu - izoluje jeden prvok a všetky ostatné sa vylúčia, abstrahuje sa od nich. Pritom sa najčastejšie vylučujú premenné, "náhodilé" podrobnosti "konkrétnych" vecí a javov: odtiaľto protiklad abstraktný - konkrétny.

Abstrakcia je myšlienková činnosť, ktorou sa z konkrétnych zmyslových daností tvoria všeobecné pojmy, odmýšľajúc od konkrétnych jedinečných a zvláštnych určeností.

Abstrakcia je aj výsledok abstrahovania. V tomto prípade môže význam slova "abstrakcia" nadobudnúť aj pejoratívny nádych ("žiť v abstrakcii"); kto ho v tomto zmysle používa, je zrejme výlučne viazaný na empirickú existenciu ( L53;8 L719;7).abstrakcia>