FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Beardsley, m. c.

Beardsley, Monroe C.

- americký estetik, predstaviteľ analytickej estetiky (nadväzuje na Austinovu teoriu rečových aktov). Beardsley nadviazal aj na Deweyho teóriu estetickej skúsenosti a spôsobu myslenia. Estetiku chápe ako metakritiku čiže analýzu pojmov a postupov umeleckej kritiky.