FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štruktúra dátová

štruktúra dátová = údajová štruktúra
štruktúra dátová (FT)

- dátový typ alebo zostrojenie oblasti hodnôt z elementárnych oblastí hodnôt pomocou konštruktorov

Dáťová štruktúra je časť dátovej základne. Ak by dátovou základňou bola napr. KARTOTÉKA, tak dátovou štruktúrou by mohla byť ZÁSUVKA (z počítačového hľadiska SÚBOR - FILE), KARTA V ZÁSUVKE alebo FORMULÁR (z počítačového hľadiska ZÁZNAM - RECORD), ÚDAJ NA FORMULÁRI (z počítačového hľadiska POLE - ARRAY, TEXT, CELÉ ČISLO - INTEGER)

Dátová struktúra je to isté, čo dátový typ alebo zostrojenie oblasti hodnôt z elementárnych oblastí hodnôt pomocou konštruktorov. Elementárnymi oblasťami hodnôt sú celé čísla Z (integer), reálne čísla R (real), množina pravdivostných hodnôt (boolean), množina znakov (char), používateľom definované konečné množiny (skalárne typy) a ich podobory. Konštruktory slúžia na určenie štruktúry oblasti hodnôt a zloženia, resp. rozkladu ich prvkov. Obyčajne máme nasledujúcich päť konštruktorov: agregácia, zovšeobecnenie, rekurzia, vytvorenie množiny všetkých podmnožín, vytvorenie priestoru funkcií. ( L1333;61 L426;70).