FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bas generálny

bas generálny

- číslovaný bas, basso continuo - od konca 16. stor. označenie spôsobu tvorby harmonického základu, protiváhy pre melodický hlas akordickou hrou na sprievodnom nástroji; v 17. stor. - 18. stor. spôsob notácie, najnižší hlas; je udaný notami, akordy číslami ( L715;224).