FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antisemitizmus

antisemitizmus

- sekularizovaný a ideologicky podfarbený anrijudaizmus, ktorý historicky pramení v Novom zákone. Ideologickou príčinou protižidovských predsudkov je tradičné, teologicky legitimované krestanské nepriateľstvo voči Židom. Už Ambrosius Milánsky svojou vetou "To ja som zapálil synagógu", ktorú vyslovil roku 388, stručne vyjadril uvažovanie väčšiny kresťanov tej doby, ktoré zčasti prežíva dodnes: krestanstvo je jedinou pravou vierou a tak "omyl", t. j. iná viera, nemá právo uplatniť sa proti pravde. Kresťanský štát preto nemôže zaručovať slobodu vyznania. Subjektom v zmysle práva tu nie je totiž človek ako osobnosť, ale pojem náboženskej pravdy. K podobnému záveru dospel aj M. Luther, ktorý svojimi "siedmymi bodmi", namierenými proti Židom, predložil koncept "konečného riešenia" židovskej otázky už 400 rokov pred nacizmom ( L1281;27).