FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antifón z atén

Antifón z Atén ( 5. stor. pr. n. l.)

- grécky sofista demokratického zamerania, ktorý sa zaoberal spoločenskými otázkami, problémami poznania, matematiky a biológie. Antitézu zákon - príroda vyhrotil ešte väčšmi než Hippias: "Väčšina z toho, čo je spravodlivé podľa zákona, je nepriateľské voči prírode". Podľa prírody niet rozdielu medzi urodzenými a neurodzenými, ani medzi Grékmi a barbarmi (cf. L157;56).Antifón z Atén>