FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hippias z elidy

Hippias z Elidy (5. stor. pr. n. l.)

- grécky sofista, mladší súčasník Protagora. Bol odborníkom v matematike, atsronómii, gramatike, hudbe, literatúre, histórii a ovládal niektoré remeslá. Hippias vo svojich úvahách o spoločnosti ostro formuloval antitézu zákon (nomos) - príroda (fysis).

Táto antitéza je typická pre väčšinu sofistov, ktorý v nej našli nástroj na ostrú kritiku súčasného spoločenského poriadku: existujú spoločenské inštitúcie a poriadky od prírody (FYSEI), alebo sú iba výsledkom konvencie (NOMÓ), ktorá môže zastarať a byť zbavená záväznosti. Podľa Hippia je zákon tyranom ľudí, dopúšťa sa mnohých násilností proti prírode, a to tým, že ľudí, ktorí sú od prírody príbuzní, blízki a spoluobčania, uzatvára do oddelených miestnych pospolitostí (POLEIS) (cf. L157; 235).

------------------
Hippias z Elidy>