FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anglovia

Anglovia

- staroveký západogermánsky kmeň, ktorý mal svoje pôvodné sídla v 1. stor. n. l. na území dnešného Šlezvicka-Holštajnska v Nemecku a juhovychodnej časti Dánska. Časť Anglov zostala v pôvodných sidlach, časť prispela k vytvoreniu kmeňového zväzu Durinkov, ale najvýznamnejšími sa stali tí Anglovia, ktorí spolu so Sasmi a ďalšími západogermánskymi kmeňmi prenikali na Britské ostrovy, podrobili si domáce keltské obyvateľstvo a vytvorili v 6. stor. a 7. stor. prvé štátne celky Marcia, Severná Umbria a Východn Anglicko. Na začiatku 9. stor. prispeli Anglovia a Sasovia k vytvoreniu jednotného štátu, ktorý nazvali Anglicko a sami seba Anglosasi ( L218;33-34).