FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Andronikos z rodu

Andronikos z Rodu ( 1. stor. pr. n. l.)

- grécky filozof, predstaviteµ peripatetizmu, 10. scholarch po Aristotelovi a prvý usporiadavteµ Aristotelových spisov s komentárom (zachoval sa arabský preklad). Aristotelove spisy o prvej filozofii (proté filosofia) zaradil za (meta) spisy o prírode (fysis) - odtiaµto zvyknú odvodzova» názov " metafyzika".