FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aristoteles - zoznam diel

Aristoteles - zoznam diel

Druhé analytiky
L918>

Etika Eudemova
L920>

Etika Nikomachova /10 kníh
L921>

Fyzika /8 kníh
L922>

Kategórie

Malé prírodovedné spisy (Parva naturalia)

Metafyzika /14 kníh
L195>

Meteorologika

O duši /3 knihy

O filozofii

O chôdzi zvierat

O nebi

O pohybe zvierat

O sofistických dôkazoch

O vyjadrovaní

O vzniku a zániku

O vzniku zvierat

Organon /spisy o logike

Poietika

Politika /8 kníh

Protreptikos
L615

Prvé analytiky

Rétorika

Skúmanie o zvieratách

Topiky

Ústava aténska


lekárske spisy
spisy o ustavách gréckych štátov (zachovalo sa iba dielo Ústava aténska)


O vesmíre
Problemata
Veľká etika


Aristotelis Opera, I-V, ed. I. Bekker, 1831 - 1870
L1320

Opera omnia. Graece et Latine, I-V, ed. A. F. Didot/F. Dbner/C. Bussenmaker/E. Heitz 1848 - 1874
L1321

The works of Aristotle. 2 Vols., 1990
L505


Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina, 1973
L25>