FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anaximandros - odkazy

Anaximandros - odkazy

6. stor. pr. n. l.

doba osová

filozofia 6. stor. pr. n. l.
filozofia predattická

kozmogónia Anaximandrova-E

Milétos

škola milétska

útvary významové Anaximandra