FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mimézis

mimézis = mimesis

- napodobňovanie, napodobňujúci vz»ah ku skutočnosti.

----------
mimézis>