FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jastvo

jastvo jastvo (FT)

- uvedomovanie si seba samého, svojho ja.