FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Kázeň na vrchu

kazeň na vrchu

- reč obsahujúca Ježišove výroky a príslovia, program Novej zmluvy, ktorú Evanjelium podľa Matúša uvádza v kapitolách 5-7 a Evanjelium podľa Lukáša v kapitole 6, 17-49. U Matúša sa obšírnejšia kázeň začína výrokmi o blahoslavenstvách ( Mt 5,3-11), v nasledujúcich veršoch Ježiš uvádza svoj výklad Mojžišovho zákona, začínajúc novú interpretáciu takto: "Lebo hovorím vám..." ( Mt 5,12-38) Ďalej Ježiš vyzýva na dobročinnosť v praxi, hovorí o modlitbe (sem zaradil Matúš Otčenáš), o pôste ( Mt 6) a napokon o súdení ( Mt 7,1-5). Opäť hovorí o modlitbe, varuje ľudí pred falošnými prorokmi. Reč sa končí podobenstvom o dome postavenom na skale (7,24 až 27). Lukášova verzia umiestnila dejisko kázne na rovinu, z ôsmich blahoslavenstiev uvádza iba šturi (Lk 6,20 až 22). Chýba časť o modlitbe, vynechaný je aj iný text, Otčenáš sa nachadza na inom mieste. Vidieť, že zostavením Ježišových výrokov Lukáš sledoval iné hľadisko ako Matúš ( L50;100).