FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Exegéza

exegéza (z gr. EXÉGÉSIS = rozprávanie, výklad)

- jedna z metód filológie; textovokritická alebo významová interpretácia literárneho diela, ktorá spočíva jednak vo faktickom historickom poučení, jednak v porovnaní rôznych miest spisu, ktoré môžu prispieť k poučeniu o danom mieste v texte alebo k jeho hlbšiemu porozumeniu. Exegetický komentár býva často spojený s textovokritickým vydaním spisu, napr. Novotného latinská edícia PLatonis Epinomis (Pragae 1960) ( L204;102).