Line 1: Line 1:
 
{{Heading|Magisterský program Aplikovaná informatika}}[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 
{{Heading|Magisterský program Aplikovaná informatika}}[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
  
 +
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
 
{{Column
 
{{Column
Line 40: Line 41:
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
 
pozri: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
 
pozri: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 07:05, 4 June 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

</div>

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

{{Column |width = 6 |class = col-sm-6 |column-content =

Nový predmet Dátové sklady

V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady.

Diplomové práce

Termíny

Termín: pozri Termíny záverečných prác

Štátne skúšky

Termíny

pozri: Termíny štátnych skúšok

</div>