m (Termíny)
m (vsetky terminy sa koncentruju na jednu stranku, aby ich aktualizacia nebola nocna mora)
Line 45: Line 45:
 
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;15. 10. 2017
+
Termín: pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
:Odovzdanie zadaní diplomových prác
+
;4. 5. 2018
+
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie diplomových prác]]
+
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
Line 58: Line 55:
 
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;29. 4. 2018
+
pozri: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
+
;5. 6. – 15. 6. 2018
+
:Riadny termín štátnych skúšok
+
;20. 8. – 31. 8.  2018
+
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok  
+
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 08:53, 11 May 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

Nový predmet Dátové sklady

V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady.

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu mAIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

Štátne skúšky

Termíny

pozri: Termíny štátnych skúšok