(Aktualne terminy)
Line 39: Line 39:
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
 
== Diplomové práce ==
 
== Diplomové práce ==
 +
* Prezentované témy diplomových prác: [[media:KAGDM.pdf|KAGDM]], [[media:KAIDuri.pdf|KAI Ďurikovič]], [[media:KAITakac.pdf|Takáč]], [[media:KAIHomola.pdf|Homola]], [[media:KAILucny.pdf|Lúčny]], [[media:KAIMihalik.pdf|Mihálik]], [[media:KAIPetrovic.pdf|Petrovic]], [[media:Silha.pdf|KAFZM Šilha Astronómia]]
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
Line 65: Line 66:
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
 
 
Predchádzajúci [[Master program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015]]
 
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 10:46, 9 October 2017

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

Nový predmet Dátové sklady

V tomto semestri otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady. Do AISu sme ho zaradili až tento týždeň, ale bude sa vyučovať už v tomto zimnom semestri, takže s ním môžete počítať!

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu mAIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

Štátne skúšky

Termíny

29. 4. 2018
Podanie prihlášok na štátne skúšky
5. 6. – 15. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok
20. 8. – 31. 8. 2018
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok