Pokročilé programovanie v Jave (Java EE) 2-AIN-131

2018/2019, jarný semester

Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java.
Kurz voľne nadväzuje na základný kurz javy Programovanie (4).

(stránka z predchádzajúcich rokov)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Streda 8:10 a Štvrtok 9:50, vždy miestnosť F1-248

Hodnotenie

Okolo 10 úloh s dotáciou okolo 10 bodov (L.I.S.T.) Možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty.

100-90 percent - A
90-80 percent - B
80-70 percent - C
70-60 percent - D
60-50 percent - E
< 50 percent - Fx.

body za jednotlivé úlohy:

streams 0+12
siete 10+4
tinyDC 0+20 
NIO  7
xml 10
DB-1 5+5
JAXB 0+6
JSON 0+6
security 10

42 + 53 min 21 
servlet 10 + 7
Asynchronny Servlet - 9
JSF - 10
JMS - 0 + 10 
websocket - 15
SOAP - 10
REST - 10
JPA - 15
Batch - 0+10
Spring 0+10

79 + 37 min 39.5

=======
121 + 90

spolu: aspoň 60.5
SE:  aspoň 21
EE:  aspoň 39.5


Sylabus

 • Sieťové aplikácie client/server
 • Distribuované výpočty
 • Využitie technológií XML v Jave
 • Práca s databázami z Javy
 • Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring


Denníček 2019

 • 19.feb: sieťová komunikácia TCP sockety, ukážka aplikácie Vrav - jeden klient, ukážka aplikácie rndgenerator - viacero klientov, ukážka aplikácie na distribuované výpočty - tinyDC, dú: siete I, prémia: tinyDC
 • 20.feb: lambdy a streamy z Java 8, dú - funkcionálne prog
 • 26.feb: java.nio, dú - nio
 • 27.feb: spracovanie XML v Java API: SAX, DOM, StAX (knižka Herout), dú - XML
 • 5.mar: JAXB / json
 • 6.mar: Podpisovanie/kryptovanie, jdbc
 • 12.mar: servlet
 • 13.mar: asynchrónny servlet
 • 19.mar: jsf
 • 20.mar: jsf ajax
 • 26.mar: websocket
 • 9.apr: JMS
 • 17.apr: SOAP (jax-ws)
 • 24.apr: REST (jax-rs)
 • 30.apr++: JPA
 • 7.maj++: batch
 • 14.maj:
 • 15.maj:

Literatúra

 • Java EE 8 Tutorial
 • JAVA EE 7 wtih GlassFish 4 Application Server (David Heffelfinger), Packt Publishing 2014
 • Java EE 7 Essentials (Arun Gupta), O'Reily, 2013
 • The Java EE 7 Tutorial, vol1, vol2 (Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, Ian Evans, Kim Haase, William Markito), Oracle, 2014
 • Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 • Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)
 • Príklad hotovej aplikácie Domácnosť


Revision as of 09:27, 14 May 2019 by Petrovic (Talk | contribs)