1-AIN-172: Programovanie (4) - Java, LS, 2019/2020

Peter Borovanský (I-18)

Výuka:

 • prednáška: ???, ??:??, ??, Peter Borovanský
 • cvičenia: ???, ??:??, H3/H6, (Juraj Holas/Kristína Malinovská/Peter Borovanský)
 • domáce úlohy: termím do ďalšej nedele, opravujú Lukáš Gajdošech a Jozef Kubík
 • konzultácie: kedykolvek po e-dohode s vyučujúcim/cvičiacimi, kalendár
 • e-kontakt: otázky administratívne, súvisiace s predmetom, úlohami, prémiami: prog4java@lists.dai.fmph.uniba.sk
 • materiály: github
 • prihlásenie: systém LIST
 • Postupy: submitovanie, ťaháky: Eclipse, IntelliJ,

Sylabus:

Literatúra a pomôcky:

Hodnotenie:

Zoznam projektov a pravidlá pre vypracovanie projektu: Príklady starých skúšok sú:
 1. Inštalatér
 2. Konská odysea
 3. Euráce