1-AIN-172: Programovanie (4) - Java, LS, 2020/2021

Peter Borovanský (I-18)

Výuka:

 • kanál MS-Teams, univerzitné konto (priezvisko@uniba.sk), prihlasovací kód do kanálu PROG4JAVA je wbfiuuv
 • prednáška: streda, 9:50, online, (Peter Borovanský)
 • cvičenia: štvrtok, 9:50, online, (Kristína Malinovská, Matej Fandl, Peter Borovanský)
 • domáce úlohy: termím do ďalšej nedele, opravujú Lukáš Gajdošech a Jozef Kubík
 • konzultácie: kedykolvek po e-dohode s vyučujúcim/cvičiacimi, kalendár
 • e-kontakt: otázky administratívne, resp. súvisiace s predmetom, úlohami, prémiami:
  • mail alias prog4java@lists.dai.fmph.uniba.sk
  • alebo MS-Teams chat
 • materiály: github ( prednášky, kódy, pekné riešenia )
 • manažment kurzu, prihlásenie do systému LIST
 • postupy: submitovanie úloh,
 • v prípade akýchkoľvek otázok, či problémov nás kontaktujte cez MS-Teams, prog4java@ mail alias
 • sledujte web predmetu, MSTeams kanál a github repozitár (prednášky, kódy, riešenia)
logo

Sylabus:

Literatúra a pomôcky:

Hodnotenie:

Zoznam projektov a pravidlá pre vypracovanie projektu: Príklady veľmi starých skúšok sú:
 1. Inštalatér
 2. Konská odysea
 3. Euráce