Fork me on GitHub

1-AIN-172: Programovanie (4) - Java, LS, 2018/2019

Peter Borovanský (I-18)

Výuka:

 • prednáška: Streda, 9:50, F2, Peter Borovanský
 • cvičenia: Štvrtok, 13:10, H3/H6, (Peter Gergeľ/Juraj Holas/Peter Borovanský)
 • domáce úlohy: termím do ďalšej nedele, opravujú Lukáš Gajdošech a Jozef Kubík
 • konzultácie: kedykolvek po e-dohode s vyučujúcim/cvičiacimi, kalendár
 • e-kontakt: otázky administratívne, súvisiace s predmetom, úlohami, prémiami: prog4java@lists.dai.fmph.uniba.sk
 • materiály: github
 • prihlásenie: systém LIST
 • Postupy: submitovanie, ťaháky: Eclipse, IntelliJ,
Ready for 9
Najlepší študenti (sieň slávy JAVA TOP 10, update po midterme):
 • Top-10 Total
 • Top-10 Midterm
 • Top-10 Prémia
 • Top-10 Domáce úlohy
 • Sylabus:

  Literatúra a pomôcky:

  Hodnotenie:

  Zoznam projektov a pravidlá pre vypracovanie projektu: Príklady starých skúšok sú:
  1. Inštalatér
  2. Konská odysea
  3. Euráce