Line 7: Line 7:
 
* [[Bakalársky seminár skupina I]], Utorok, 09:00, F1-232a,  Andrej Blaho
 
* [[Bakalársky seminár skupina I]], Utorok, 09:00, F1-232a,  Andrej Blaho
 
* [[Bakalársky seminár skupina II]], Utorok, 17:20, VI, Pavel Petrovič
 
* [[Bakalársky seminár skupina II]], Utorok, 17:20, VI, Pavel Petrovič
* [[Bakalársky seminár skupina III]], Štvrtok, 09:50, I23, Marek Nagy (moji bakalári povinne)
+
* [[Bakalársky seminár skupina III]], Štvrtok, 09:50, I23, Marek Nagy ('''moji bakalári povinne''')
 
* [[Bakalársky seminár skupina IV]], Štvrtok, 09:50, V, Juraj Starinský   
 
* [[Bakalársky seminár skupina IV]], Štvrtok, 09:50, V, Juraj Starinský   
 
* [[Bakalársky seminár skupina V]], Štvrtok 14:50, VII, Peter Borovský
 
* [[Bakalársky seminár skupina V]], Štvrtok 14:50, VII, Peter Borovský

Revision as of 11:37, 19 February 2009

Bakalársky seminár

Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu.

rozdelenie do skupín (čiastočne podľa vedúceho práce)

dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. vyberte "07 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky"
 4. stlačte Hľadať

pravidlá

 • ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára
 • každý bude počas semestra 3-krát referovať:
  • úvod do problematiky a špecifikácia bakalárskej práce
  • štruktúra návrhu práce
  • tréningová obhajoba práce
 • minimálne raz mesačne konzultácie so školiteľom - potvrdenie mailom od školiteľa (hneď pribudne webový formulár pre školiteľa)
 • každý si do 14.3. pripraví webovú stránku o bakalárskej práci (emailom poslať adresu):
  • názov práce, školiteľ
  • zadanie
  • linky na zdroje
  • denník aktualizovaný každý týždeň
 • najneskôr do 30.5. predložiť záverečnú prácu dokončenú aspoň na 70%
 • známkovanie:
  • A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú prácu vo výbornom stave
  • za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie
  • na E treba splniť pravidlá

kalendár

 • 14.3. webová stránka bakalárskej práce
 • 12.5. koniec výučby v letnom semestri
 • 30.5. predložiť záverečnú prácu dokončenú aspoň na 70%
 • 12.6. oficiálny termín odovzdania záverečnej práce

vyučujúci

 • Andrej Blaho, blaho @ fmph.uniba.sk
 • Pavel Petrovič, petrovic @ fmph.uniba.sk
 • Marek Nagy, mnagy @ ii.fmph.uniba.sk
 • Marek Tomacha, marek.tomacha @ fmph.uniba.sk
 • Peter Borovský, borovsky @ fmph.uniba.sk