Štvrtok 09:00, I-9, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
4.
3.
11.
3.
18.
3.
25.
3.
15.
4.
22.
4.
29.
4.
6.
5.
13.
5.
Balko Peter František Gyarfáš Interaktíva elektronická on-line učebnica + R - + - + o - + R +
Benko Ivan Milan Moravčík Webová interaktívna fotogaléria + R - + - + R - + o +
Bihuň Andrej Pavel Petrovič Gmail assistant + - R + + + - + R - +
Kočan Ondrej František Gyarfáš Interaktívny web portál pre výuku programovania v C++ + R + + + R + - + + +
Kokoška Martin Ľudmila Jašková Využívanie IKT pri rozvoji komunikačných schopností sluchovo postihnutých detí + + R + + R + - + + +
Kovaľ Peter Ján Kľuka Obnova zálohovaných dát v Linuxe + + R + + + - R + - +
Lehotský Ľuboš M. Šrámek Pravidlá na kontrolu slovenskej gramatiky + + R + + - - - R + +
Melicher Erik Pavel Petrovič Autopoiesis in Artificial Life + + - R + + - + + - R
Miklušičák Šimon Pavel Petrovič Ballbot + + - - R + - - - R +
Mináriková Barbora Marek Nagy Interaktívne webové prostredie pre deti predškolského veku + R o + - + - R + + +
Nosál Peter Pavel Petrovič Mobilné telefóny ako platforma v projektoch Imagine + + R + + + - + - + R
Pogádl Juraj Daniela Onačilová E-learningový portál pre základné a stredné školy + + + R + R - + + - +
Šilar Ján František Gyarfáš Testovanie správnosti kódu v C++ pri metodológii Test Driven Development + + + R + + + R - + +
Škula Branislav Marek Nagy Automatizované hodnotenie záverečných prác + + + R + o + + R + +
Šovčík Daniel Marek Nagy Aplikácia analýzy fonologických procesov + + + R + + R + + - +
Veress Peter Marek Nagy Morfologicko-fonetický webový slovník + + + - R + + + R + +
Vlk Peter Franz Peter Pentaho Mondrian + + + R - - + + - + R