Štvrtok, 08:10, I-9, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
4.
3.
11.
3.
18.
3.
25.
3.
15.
4.
22.
4.
29.
4.
6.
5.
13.
5.
Adam Daniel Zuzana Kubincová Integration of multiple LMS + R + - + - + R - + +
Beka Miroslav Miloš Šrámek Základy simulátora mikroprocesora 8086, analýza a prehľad existujúcich riešení a návrh vlastného riešenia + R - - + R + + + + +
Beňo František Ľubomír Lúčan Matematika pre deti + R + + + + R + + + +
Blahunka Juraj František Gyarfáš MVC framework ako stavebnica komponentov + R + + + R + + - + +
Čechovský Jozef Pavel Petrovič Systém na vyhodnocovanie výsledkov súťaží využívajúci mobilné technológie + o R + - + R + + + +
Dlugoš Ivan Peter Tomcsányi Implementácia softvéru pre on-line informatickú súťaž iBobor + R + + + + - R + + +
Kiss Andrej Pavel Petrovič Plánovač stretnutí pre webstránky KAI + + R + + + - - R - +
Krajčo Martin František Gyarfáš Interaktívny nástroj pre tvorbu online prezentácií + + R - + + R + + + +
Ladický Juraj Peter Tomcsányi Simulátor konečných automatov a turingových strojov + + R + + - - R + + +
Maduda Peter Janka Pekárová Interaktívny webový portál pre učiteľov prvého stupňa + + + R + R + + + - +
Mišanič Dominik Pavel Petrovič Lokalizácia pomocou senzorov na meranie vzdialenosti + + + - R - + + - R +
Rajníček Ján Pavel Petrovič Webový systém portál pre projekty výukovej robotiky + + + R - + + - R + +
Rakšányová Eva Tomáś Vinař Reprezentácia štúdijných plánov informatiky za účelom špecializácie + + + R + + - - R + +
Sochuliak Martin František Gyarfáš Knižnica pre vytvárenie a vyhodnocovanie interaktívnych cvičení v e-learningu + + + R + R + + + + +
Šatura Vladimír Pavel Petrovič Sbot Sokoban + + + R + + + + R + +