Page title matches

 • | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk | web = [http://www.sccg.sk/~sikudova/ homepage]
  753 B (84 words) - 10:32, 12 October 2015
 • | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk | web = [http://www.sccg.sk/~sikudova/ homepage]
  656 B (69 words) - 12:28, 12 October 2015
 • | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk | web = [http://www.sccg.sk/~sikudova/ homepage]
  709 B (86 words) - 12:29, 12 October 2015

Page text matches

 • |text = Naša kolegyňa [[Elena Sikudova|Elena Šikudová]] predniesla 4. septembra 2017 verejnú habilitačnú pre ...ge/prednasky-a-seminare-2/article/verejna-habilitacna-prednaska-rndr-elena-sikudova-phd-492017/ Udalosť na fakultnej stránke >]
  27 KB (4,150 words) - 18:55, 26 January 2023
 • | teacher = [[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]] | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  507 B (51 words) - 12:26, 12 October 2015
 • | teacher = [[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]] | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  3 KB (427 words) - 16:11, 1 October 2008
 • | teacher = [[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]] | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  520 B (57 words) - 16:04, 24 August 2008
 • | teacher = [[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]] | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  700 B (81 words) - 10:36, 12 October 2015
 • | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  788 B (100 words) - 10:37, 12 October 2015
 • | teacher = [[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]] | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  507 B (51 words) - 12:29, 12 October 2015
 • | teacher = [[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]] | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  700 B (81 words) - 12:30, 12 October 2015
 • ...omputer Vision Applications|Aplikácie počítačového videnia]]||[[Elena Sikudova|Šikudová E.]] || ||2/W ||S2||3||100/0 |2-AIN-124||[[Computer Vision 2|Počítačové videnie (2)]]||[[Elena Sikudova|Šikudová E.]] ||2-AIN-123!||2/S||C4||5||40/60 s
  10 KB (1,317 words) - 22:53, 6 September 2016
 • | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk | web = [http://www.sccg.sk/~sikudova/ homepage]
  753 B (84 words) - 10:32, 12 October 2015
 • | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk | web = [http://www.sccg.sk/~sikudova/ homepage]
  656 B (69 words) - 12:28, 12 October 2015
 • | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  628 B (76 words) - 07:26, 21 August 2008
 • | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk | web = [http://www.sccg.sk/~sikudova/ homepage]
  709 B (86 words) - 12:29, 12 October 2015
 • | teacher = [[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]] | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  664 B (77 words) - 16:42, 6 June 2012
 • |2-AIN-233||[[Computer Vision Applications]]||[[Elena Sikudova|Šikudová E.]] || ||2/W ||S2||3||100/0 |2-AIN-124||[[Computer Vision 2|Computer Vision (2)]]||[[Elena Sikudova|Šikudová E.]] ||2-AIN-123!||2/S||C4||5||40/60 s
  9 KB (1,132 words) - 23:06, 6 September 2016