Aplikácie počítačového videnia 2-AIN-233

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Aplikácie počítačového videnia (2-AIN-233)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-233 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~cernekova/APV.html

Popis predmetu:

Sprístupniť študentom príklady úspešných projektov z oblast počítačového videnia a predstaviť nové trendy v uplatňovaní metód a prostriedkov počítačového videnia

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne


Výučba