FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Starohory

starohory proterozoikum

- mladšie obdobie predkambria v časovom intervale 2,5 miliardy (ń 150 mil rokov) - 570 mil. rokov. Pojem starohôr vymedzil E. Emmons a Ch. de Walcott r. 1888. V starohorách sa rozlišujú útvary spodné proterozoikum (hurón) a vyvojvo mladšie vrchné proterozoikum (algonkium). Starohory zahřňajú komplexy hornín, ktoré sú od prahorného podložia oddelené veľkými diskordanciami a sú staršie ako kambrium. Vzácne sa začali objavovať organogénne horniny. V starohorách sú zvyšky života vzácne ( L206;486).