FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

570 Mil. pr. n. l.


2,5 miliardy pr. n. l. 350 mil. pr. n. l.

asi pred 570 mil. rokov
- začalo obdobie vo vývoji Zeme, ktoré sa nazýva prvohory (paleozoikum) a trvalo 340 mil. rokov. Vzniká Gondwana
- kambrium