FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

2,5 Miliardy pr. n. l.


3,5 miliardy pr. n. l. 570 mil. pr. n. l.

2,5 miliardy - 570 miliónov rokov pr. n. l.
- obdobie starohôr.