FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

35 Tis. pr. n. l.


40 tis. pr. n. l. 30 tis. pr. n. l.

150 tis. pr. n. l. - 35 tis. pr. n. l.
- vek nálezov Homo sapiens neanderthalensis pochádzajúcich výhradne z územia Starého sveta

45 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- v strednej Európe mladý paleolit

40 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- začiatok deľby práce a neskôr výmeny výrobkov, ktoré niesli so sebou aj prvé poznatky počtárske. Znalosť varenia a pečenia sa mohla stať v neskoršej dobe prameňom nielen ďalších remeselných schopností (hrnčiarstvo - 8. tis. pr. n. l.; spracovanie kovov - 7. tis. pr. n. l. 6. tis. pr. n. l., hutníctva a sklárstva - 4. tis. pr. n. l.), ale aj prvých empirických vedomostí z chemickej technológie

35 tis. pr. n. l.
- začiatok archeologickej kultúry aurignacienu
- vyliatok lebky neandertálca z Gánoviec pri Poprade