FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

30 Tis. pr. n. l.


35 tis. pr. n. l. 27 tis. pr. n. l.

45 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- v strednej Európe mladý paleolit

40 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- začiatok deľby práce a neskôr výmeny výrobkov, ktoré niesli so sebou aj prvé poznatky počtárske. Znalosť varenia a pečenia sa mohla stať v neskoršej dobe prameňom nielen ďalších remeselných schopností (hrnčiarstvo - 8. tis. pr. n. l.; spracovanie kovov - 7. tis. pr. n. l. 6. tis. pr. n. l., hutníctva a sklárstva - 4. tis. pr. n. l.), ale aj prvých empirických vedomostí z chemickej technológie

30 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- žije kromaňonec

30 tis. pr. n. l.
- prvý, i keď nie veľmi preukazný doklad číselného záznamu, tzv. vestonická vrubovka. Kult bohyne matky