FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

45 Tis. pr. n. l.


50 tis. pr. n. l. 40 tis. pr. n. l.

250 tis. pr. n. l. - 40 tis. pr. n. l.
- stredný paleolit

150 tis. pr. n. l. - 35 tis. pr. n. l.
- vek nálezov Homo sapiens neanderthalensis pochádzajúcich výhradne z územia Starého sveta

50 tis. pr. n. l. - 40 tis. pr. n. l.
- prvý väčší ústup posledného veľkého zaľadnenia Európy, ku ktorému došlo v 80. tis. pr. n. l.; človek sa vyvinul do človeka dnešného typu

45 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- v strednej Európe mladšia doba kamenná