FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1978

1977 1979

1978
- Düsseldorf: 16. medzinárodný filozofický kongres; generálna téma: Filozofia a svetonázor moderných vied
- K. Wojtyla sa stáva pápežom ( Ján Pavol II.)
- kresťanstvo za pontifikátu Jána Pavla II. nadobúda výrazne nové črty

-----------
20. stor.
1979