FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1977

1976 1978

1977
- 1. 1.
- Česko-Slovensko: vychádza prvý dokument Charty 77
- Slovensko: dokončenie vydávania Antológie z diel filozofov pod vedením hlavného redaktora Igora Hrušovského, ktorá začala vychádzať 1966

-----------
20. stor.
1978