FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1979

1978 1980

1979
- J. E. Lovelock: Gaia: A New Look at Life on Earth - jeden zo zdrojov myslenia New Age

-----------
20. stor.
1980