Line 2: Line 2:
 
= Výučba =
 
= Výučba =
  
Naša katedra ponúka študijné programy Aplikovaná informatika na bakalárskej a magisterskej úrovni, a interdisciplinárne magisterské štúdium Kognitívna veda v rámci medzinárodnej spolupráce ([http://meicogsci.eu Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science]).
+
Naša katedra ponúka študijné programy Aplikovaná informatika na bakalárskej a magisterskej úrovni a interdisciplinárne magisterské štúdium Kognitívna veda v rámci medzinárodnej spolupráce ([http://meicogsci.eu Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science]).
  
* Študijné programy
+
== Študijné programy ==
** [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
+
* [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
*** [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
+
** [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
** [[Master program in Applied Informatics|Magisterský program Aplikovaná informatika]]
+
* [[Master program in Applied Informatics|Magisterský program Aplikovaná informatika]]
*** [[Recommendations for students of Master program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
+
** [[Recommendations for students of Master program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
** [[Master program in Cognitive Science|Magisterský program Kognitívna veda]]
+
* [[Master program in Cognitive Science|Magisterský program Kognitívna veda]]
*** [[Recommendations for students of Master program in Cognitive Science|Odporúčania pre študentov]]
+
** [[Recommendations for students of Master program in Cognitive Science|Odporúčania pre študentov]]
* Predmety
+
 
** [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou]]
+
== Predmety ==
* Záverečné práce
+
[[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou]]
** [[How to Find a Thesis Topic|Ako si nájsť tému a školiteľa záverečnej práce?]]
+
 
** [[Topics for Bachelor Theses|Zoznam tém pre bakalárske práce]]
+
== Záverečné práce ==
** [[Topics for Diploma Theses|Zoznam tém pre diplomové práce]]
+
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako si nájsť tému a školiteľa záverečnej práce]]
** [[Topics for PhD Theses|Zoznam tém pre dizertačné práce]]
+
* [[Topics for Bachelor Theses|Zoznam tém pre bakalárske práce]]
* Štátne skúšky
+
* [[Topics for Diploma Theses|Zoznam tém pre diplomové práce]]
** [[State examinations for Bachelor program in Applied Informatics|pre bakalársky program Aplikovaná informatika]]
+
* [[Topics for PhD Theses|Zoznam tém pre dizertačné práce]]
** [[State examinations for Master program in Applied Informatics|pre magisterský program Aplikovaná informatika]]
+
 
** [[State examinations for Master program in Cognitive Science|pre magisterský program Kognitívna veda]]
+
== Štátne skúšky ==
* [[Important Information for Students|Dôležité informácie pre študentov]]
+
* [[State examinations for Bachelor program in Applied Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 +
* [[State examinations for Master program in Applied Informatics|Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 +
* [[State examinations for Master program in Cognitive Science|Magisterský program Kognitívna veda]]
 +
 
 +
== Ďalšie informácie pre študentov ==
 +
[[Important Information for Students|Dôležité informácie pre študentov]] (akademické podporné centrum, písanie a odovzdávanie prác, pracovné ponuky, návody, výmenné programy, letné a zimné školy, …).
 +
 
 +
__NOTOC__

Revision as of 23:40, 21 July 2015

Výučba

Naša katedra ponúka študijné programy Aplikovaná informatika na bakalárskej a magisterskej úrovni a interdisciplinárne magisterské štúdium Kognitívna veda v rámci medzinárodnej spolupráce (Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science).

Študijné programy

Predmety

Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou

Záverečné práce

Štátne skúšky

Ďalšie informácie pre študentov

Dôležité informácie pre študentov (akademické podporné centrum, písanie a odovzdávanie prác, pracovné ponuky, návody, výmenné programy, letné a zimné školy, …).