m (Nadpis 1. urovne)
Line 3: Line 3:
 
Naša katedra ponúka štúdijné programy Aplikovaná informatika na bakalárskej a magisterskej úrovni štúdia, a medziodborové magisterské štúdium Kognitívna veda v rámci medzinárodnej spolupráce ([http://meicogsci.eu Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science]).
 
Naša katedra ponúka štúdijné programy Aplikovaná informatika na bakalárskej a magisterskej úrovni štúdia, a medziodborové magisterské štúdium Kognitívna veda v rámci medzinárodnej spolupráce ([http://meicogsci.eu Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science]).
  
* Štúdijné programy
+
* Študijné programy
 
** [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
** [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
*** [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 
*** [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
Line 10: Line 10:
 
** [[Master program in Cognitive Science|Magisterský program Kognitívna veda]]
 
** [[Master program in Cognitive Science|Magisterský program Kognitívna veda]]
 
*** [[Recommendations for students of Master program in Cognitive Science|Odporúčania pre študentov]]
 
*** [[Recommendations for students of Master program in Cognitive Science|Odporúčania pre študentov]]
* [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou]]
+
* Predmety
* [[Topics for Bachelor Theses|Zoznam tém pre bakalárske práce]]
+
** [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou]]
* [[Topics for Diploma Theses|Zoznam tém pre diplomové práce]]
+
* Záverečné práce
* [[Topics for PhD Theses|Zoznam tém pre dizertačné práce]]
+
** [[How to Find a Thesis Topic|Ako si nájsť tému a školiteľa záverečnej práce?]]
 +
** [[Topics for Bachelor Theses|Zoznam tém pre bakalárske práce]]
 +
** [[Topics for Diploma Theses|Zoznam tém pre diplomové práce]]
 +
** [[Topics for PhD Theses|Zoznam tém pre dizertačné práce]]
 
* Štátne skúšky
 
* Štátne skúšky
 
** [[State examinations for Bachelor program in Applied Informatics|pre bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
** [[State examinations for Bachelor program in Applied Informatics|pre bakalársky program Aplikovaná informatika]]

Revision as of 15:48, 4 October 2010

Výučba

Naša katedra ponúka štúdijné programy Aplikovaná informatika na bakalárskej a magisterskej úrovni štúdia, a medziodborové magisterské štúdium Kognitívna veda v rámci medzinárodnej spolupráce (Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science).