FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zdroj svetla


zdroj svetla

- svetelný zdroj - predmet alebo organizmus vydávajúci svetlo, ktoré vzniká premenou z inej energie (prvotný, primárny zdroj svetla), alebo pôsobiaci ako zdroj svetla odrazom, lomom alebo rozptylom svetla iných zdrojov svetla (druhotný, sekundárny zdroj svetla), napr. obloha, strop pri nepriamom osvetlení.

Rozlišujú sa prirodzené zdroje svetla ( Slnko, Mesiac, svietiaci hmyz, ryby, rádioaktívne a i. minerály) a umelé zdroje svetla, ktoré delíme na spaľovacie (fakľa, sviečka, kahan atď.) a elektrické (žiarovky, výbojky a pod.) ( L159;547).