FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zdroj informačný


zdroj informačný

- materiálny objekt, ktorý obsahuje množinu zapamätaných a zafixovaných údajov určených pre spoločenskú komunikáciu v čase a priestore; je to systém, z ktorého pochádzajú správy, ktorý poskytuje informácie.

Rozlišujú sa interné informačné zdroje a externé informačné zdroje ( L1091;19 an.).

-------------------
zdroj informačný>