FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zdroj informačný interný


zdroj informačný interný

- vlastný alebo vnútorný informačný zdroj pochádzajúci z fondov danej inštitúcie, pracoviska alebo zo súkromných fondov používateľa.