FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zážitok


zážitok zážitok (FT)

- každý duševný jav, ktorý jedinec prežíva; je vždy vnútorný, subjektívny, citovo sprevádzaný; je zdrojom osobnej skúsenosti, hromadí sa celý život a utvára jedinečné duševné bohatstvo každého človeka. Zážitok je výsledok alebo konštituent prežívania ( L571;240 L222;266).

----------
zážitok>