FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zatmenie slnka


zatmenie Slnka

- krátkodobé úplné alebo čiastočné prekrytie Slnka Mesiacom. Vzniká v čase mesačného novu, ak je Mesiac max. 18ř vzdialený od najbližšieho priesečníka svojej dráhy s rovinou ekliptiky (mesačné uzly). Úplné a čiastočné zatmenia Mesiaca a Slnka sa opakujú v tom istom slede po 18 rokoch a 11 dňoch, pričom zatmenia Slnka nezasahujú tie isté miesta na Zemi. Úplné zatmenie Slnka sa na tom istom mieste vyskytuje približne raz za 200 rokov. Zatmenia Slnka sú častejšie ako zatmenia Mesiaca, ale možno ich pozorovať iba na pomerne malej oblasti Zeme, kam dopadá mesačný tieň. Už egyptskí učenci vedeli predpovedať zatmenie Slnka. Zatmenie Slnka predpovedal aj Tales r. 585 pr. n. l. ( L206; 693).