FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákonitosť dynamická


zákonitosť dynamická

- forma prejavu zákonitej súvislosti medzi predchádzajúcim a nasledujúcim stavom systému a forma kauzálneho vzťahu, ako aj vzťahu stavov, pri ktorom daný stav systému jednoznačne určuje všetky jeho nasledujúce stavy, takže poznanie začiatočných podmienok umožňuje presne predpovedať ďalší vývin systému. Dynamická zákonitosť pôsobí vo všetkých autonómnych, od vonkajších pôsobení málo závislých systémoch s relatívne neveľkým počtom prvkov. Dynamická zákonitosť určuje napríklad charakter pohybu planét v slnečnej sústave.

Každá dynamická zákonitosť predstavuje štatistickú zákonitosť s pravdepodobnosťou uskutočnenia udalostí blížiacou sa k jednej, alebo - v hraničných prípadoch, pre celkom nevyhnutné udalosti - rovnajúcou sa jednej ( L53;492).