FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákonitosť štatistická


zákonitosť štatistická

- forma prejavu zákonitej súvislosti medzi predchádzajúcim a nas;edujúcim stavom systému, forma kauzálneho vzťahu, pri ktorom daný stav systému určuje všetky jeho nasledujúce vzťahy nie jednoznačne, ale iba s určitou pravdepodobnosťou, ktorá je objektivnou mierou možnosti realizácie tendencií zmeny, obsiahnutých v minulých stavoch. Štatistická zákonitosť pôsobí vo všetkych neautonómnych systémoch, ktoré závisia od stále sa meniacich vonkajších podmienok a obsahujú veľmi veľké množstvo prvkov ( L53;492).