FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon troch štádií


zákon troch štádií

- fudamentálny zákon A. Comta, pozri: zákon troch štádií (Comte, A.).