FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon logiky výrokovej


zákon logiky výrokovej

- zákon formálnej logiky, ako

zákon jedného argumentu

zákon komutatívnosti

zákon asociatívnosti

zákon distributívnosti

zákon tranzitívnosti

zákon transpozície implikácie

zákon o nahradzovaní funktoru

zákon o zápore zložených výrokov

zákon rozšírenia (expanzie)
( L327;240-241).