FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon božský


zákon božský

- večný, absolútne platný zákon, ktorý ako jediný si nárokuje dosiahnuť vyslovené uznanie neproblematickým spôsobom. Preto už Herakleitos stotožnil božský zákon s logom, ktorému podlieha svet ako celok. Božský zákon je to, čo určuje svet v jeho podstate. Božský zákon svoj nárok na platnosť nemusí zdôvodňovať. Ľudské zákony nadobúdajú svoju záväznú silu od božského zákona a sú - podľa niektorých filozofov (napr. Tomáša Akvinského) - od neho odvodené. Dobrý, spravodlivý zákon je taký zákon, ktorý je napodobením božského zákona. Božský rozum určuje všetku zákonitosť tak v prirode, ako aj v živote ľudského spooločenstva.

Ak prestaneme veriť v Boha ako základ všetkých zákonov, potom sa každý zákon javí iba ako ľudské ustanovenie. Proti predpokladu božského zákona sa postavila Demokritova kritika: Demokritos priradil zákony k ríši mienok a konvencií ( L574;383-384).