FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon asociatívny


zákon asociatívny

- zákon algebraickej štruktúry; pravidlo, podľa ktorého môžeme reálne čísla a komplexné čísla sčítavať a násobiť v ľubovoľných skupinách, pričom zachovávame poradie týchto čísel. Všeobecne platí, ak na množine A je definovaná binárna operácia, tak hovoríme, že pre tuto operáciu je splnený asociativny zákon, ak pre každé a, b, c î A platí a.(b.c) = (a.b).c pri multiplikatívnom zápise a a+(b+c) = (a+b)+c pri aditívnom zápise ( L181;494 L715;53).