FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Číslo komplexné


číslo komplexné

- prvok mnoľiny dvojích reálnych čísel, na ktorej je definovaný súčet dvojíc po zloľkách, násobenie dvojice a reálneho čísla po zloľkách, absolútna hodnota
ÚÄÄÄÄÄÄÄ
ł 2 2
dvojice ł(a, b)ł = ű a + b a súčin dvojíc komplexných čísel (a,b).(c,d) = = (ac-bd, bc+ad) ( L715;349).číslo komplexné>